V úterý 1. 2. 2011 se Brno v Divadle Husa na provázku zamyslelo nad tématem nám Be Internationalákům nejbližším, a to nad dobrovolnictvím a občanskou společností. O naději, dobrovolnictví a touze měnit svět, tento podtitul nesl únorový Husa klub. Káťa, Lenča a Anička z Be International se zúčastnily večerního sezení, Anička shrnula celou událost pár slovy. Mrkejte:

Prvý deň nového mesiaca bol zároveň prvým utorkom v mesiaci, a to je čas na už tradičné stretnutie Husa klubu, ktorý žije Brnom a otvára brány každému záujemcovi, ktorému záleží na prostredí moravskej metropoly a jej zmene k lepšiemu.
Pod taktovkou Anny Sedláčkovej a Jana Dudy pozvaní hostia v dvojhodinovej debate diskutovali o záujme o dobrovoľníctvo v dnešnej dobe, o tom, kto a prečo je ochotný bez nároku na honorár tráviť hodiny pri činnosti, z ktorej, ako sa vraví, „nič nemá“, ako je dobrovoľníctvo vnímané v súčasnej českej spoločnosti, ale aj o tom, aké sú možnosti pre dobrovoľníkov záujemcov priamo v Brne .
Ako sa vyjadril psychológ Jiří Brančík, starostlivosť o iných je súčasťou spoločnosti už státisíce rokov či už z vnútornej potreby alebo praktických dôvodov.
V dnešnej dobe sledujeme pozitívny trend zvyšovania počtu záujemcov o dobrovoľnícku činnosť, a to najmä medzi mladými. Množstvo neziskových organizácií narastá a spolu s nimi aj tvorba zaujímavých projektov, ktoré ponúkajú možnosť zúčastniť sa na činnostiach najrôznejšieho druhu, získať nové skúsenosti a zručnosti a zároveň i nových priateľov. V porovnaní so západnými krajinami žiaľ zaostávame v oceňovaní dobrovoľníckych skúseností v praxi, avšak so vzrastajúcou popularitou dobrovoľníctva môžeme v budúcnosti určite očakávať zlepšenie aj v tomto smere.
A ako je to s dobrovoľníctvom v Brne? Vďaka počtu neziskových organizácií sústredených v meste a jeho okolí môžeme považovať Brno za centrum dobrovoľníckej činnosti v Českej republike. Ponuka je bohatá, stačí chuť zapojiť sa, prekonať prípadné počiatočné obavy a vďaka svetu neziskoviek bude náš život bohatší, možno nie o financie, ale o skúsenosti určite a tie sú predsa na nezaplatenie.
Po dvoch hodinách otvorenej diskusie spestrenej hudobnými vstupmi Richarda Lanka z občianskeho združenia Brnopolis sa akcia preniesla do druhej, neformálnejšej časti. I v nej sa debatovalo, tentokrát v menších skupinkách na rôzne témy. Početná skupinka za zišla v diskusii o výchove k dobrovoľníctvu, iní debatovali, okrem iného, napr. o ekológii či pozorovaní zvierat. So šálkou čaju večer príjemne ubiehal, vymieňali sa skúsenosti, predstavovali sa nápady. Jednotlivé organizácie vyšli v ústrety každému zberateľovi tlačených materiálov v podobe letáčikov, brožúrok, nálepiek, pohľadníc či kalendárov, medzi nimi i letáčiky Be International ešte voňajúce čerstvou tlačou 🙂
Dúfajme, že tento večer bol len jedným z mnohých, ktoré nás ešte čakajú v tomto oficiálnom Európskom roku dobrovoľníckej činnosti, aby sa ďalej šírila idea dobrovoľníctva a spolupráce medzi neziskovými organizáciami.
Na záver už len odkaz pre tých, ktorí ešte stále pátrajú po možnostiach, kde sa uplatniť v Brne a jeho okolí: http://annojmk.cz/ (ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE)

Udalosť: Jarmark brněnských neziskovek
Organizátor: Husa klub
Dátum: 1.2.2011
Čas: 18:00
Miesto: divadlo Husa na provázku
Diskutujúci:
Jiří Brančík, psycholog Vojenská nemocnice Brno
Ondřej Matějka, Centrum občanského vzdělávání Masarykova univerzita
Helena Najbrtová a Jaromír Hron, Asociace nestátních neziskových organizací JmK
Kateřina Petrášová, regionální koordinátorka projektů programu EU
Kamila Hurník-Zachrle, výtvarnice a organizátorka společenských setkání v Kamenné čtvrti
Petr Jarušek, dobrovolník Hnutí Brontosaurus
Richard Lank

Anna Šurganová