Ke konci srpna jsme se vypravili na projekt Erasmu+ Employ European youth CREATIVELY do Lotyšska. Tento projekt byl zaměřen na zlepšení našich znalostí v oboru zaměstnanosti mládeže a naší schopnosti s mladými pracovat a motivovat je. Tohoto projektu se zúčastnilo třicet lidí z jedenácti zemí Evropy.

Projekt začal v hlavním městě Lotyšska, Rize, kde se také uskutečnily první z aktivit a strávili jsme zde první noc. Poté jsme se autobusem přesunuli do kempu poblíž vesnice Lacites na Lotyšském venkově, kde jsme strávili zbytek projektu. Zde jsme bydleli po dvou lidech v chatkách postavených v tradičním venkovském stylu. Už od začátku projektu představovaly v programu významnou roli teambuildingové aktivity, kde jsme se navzájem lépe seznámili a naučili se spolupracovat a důvěřovat si. Byla to kupříkladu návštěva lanového centra, plavení se po řece na kánoích a různé seznamovací hry v oblasti kempu. Hlavní náplň projektu tvořily vzdělávací aktivity, kde rozšiřovali své vědomosti o sociálním podnikání, pracovní iniciativě a motivaci pracovníků.

Učili jsme se jak vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat kooperaci mezi subjekty. Zdokonalili jsme své řečnické schopnosti, zjistili jsme jak zvýšit svou hodnotu na trhu práce a také to dozvěděli mnohé o neformálním vzdělávání. Součástí programu bylo také několik exkurzí po podnicích v okolí, které poskytují pracovní příležitosti. Jednalo se například o dům mládeže, pekárnu, farmu a vinici. Během těchto exkurzí jsme poznali různé způsoby, jakými lze k řízení a činnosti podniku přistupovat. Během projektu jsme porozuměli výhodám toho být aktivní na poli sociálního podnikání a máme mnohem lepší představu o tom, jakým způsobem lze využít evropské projekty ke zlepšení možností v zaměstnanosti mládeže napříč Evropskou Unií. Také jsme poznali mnoho nových zajímavých lidí ze zahraničí a seznámili se s činností jejich organizací.

František Zeman, Lukáš Kubičný