Hledáme české účastníky na projekt, který sahá po zajímavé metodě – aktivnímu občanství bude učit divadlem. Metoda “theatre of oppressed” disponuje nástroji, které rozehrají vaše myšlenky a dostanou se vám po kůži.

“Příměstský” projekt u Brna v Adamově začíná 20. a končí 28. srpna 2013. 32 účastníků z Francie, ČR, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Ukrajiny se sejde v ekologickém centru Švýcárna. Ubytování, strava a 70% cestovních nákladů jsou hrazené hostitelskou organizací. Ideální pro ty z vás, kdo chtějí prožít léto jinak a zkusit mezinárodní projekty.

Své řádky se zájmem o projekt posílejte přímo na evc.svycarna@centrum.cz nebo actingcitizenship@gmail.com.

Vaše Be International

 

 

Acting Citizenship Infopack