Otevřený dialog je základním prostředkem zdravé společnosti. Projekty Be International sledují současné světové dění a v debatním prostoru umožňují kvalitně reflektovat různorodé a mnohdy protichůdné názory. Fundovaní akademici, odborníci z praxe a mladí lidé, kterým není svět kolem lhostejný, zasedají ke kulatým stolům a otevřený zdravý dialog společně rozvíjí.

Divadlo nevšedních hrdinů je dalším projektem, prezentujícím zajímavým způsobem témata, která  dodnes hýbají českou společností. Ve spolupráci s režisérem a dramaturgem Pavlem Baďurou zahajujeme dlouhodobý cyklus nevšedních “hrdinů”. Nevšední hrdinové všedních dnů, exkurze do tragikomické všednosti 20. století v Československu. Mýty, pověry, příběhy, povídačky a hrdinství v guláši české představivosti a zapomnětlivosti. Tvůrci vybírají osobnosti, které se pohybují v neuralgických bodech společnosti a historie a pomocí dramatické rekonstrukce a za použití autentických i fiktivních materiálů příběhy do hloubky rozeznívají.

Radola Gajda. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gajda-portret.JPG

Radola Gajda. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gajda-portret.JPG

31. 10. 2011 v 19:00 v atriu na Fakultě sociálních studií MU cyklus nevšedních hrdinů zahájíme. RADOLA GAJDA – MALÉ KOMPENDIUM ČESKÉHO NACIONALISMU je názvem prvního dílu, jenž představí divákovi široké spektrum forem, podob  a pozůstatků českého nacionalismu. Po představení bude otevřena debata nad mnohočetnými kontroverzními otázkami české minulosti, ale převážně nad ozvěnami nacionalismu v dnešní společnosti. Samotná osobnost Radola Gajdy je opředena řadou nejasností, které se také zračí do nejasného přijímání a zneužívání Gajdova dkazu. Do debaty budou přizváni krom herců také hosté z řad filozofů, akademiků a praktiků, zajímající se o témata extrémní pravice a neonacionalismu.

Repríza se uskuteční 14. 11. 2011 v 17:00 rámci studentského festivalu Unimat.

Věříme, že díky divadelnímu představení zvládneme rozezvučet řadu zajímavých témat a debata bude obzvláště plodná. Přijďte se podívat a vyjádřit svůj názor.

Těšíme se na Vás!
Vaše Be International

 

Pokud chcete dostávat informace o připravovaných aktivitách Be International na svůj email, kontaktujte nás na info@beinternational.cz. Děkujeme