Brno, café Mezzanine. 21. února 2011.

Co se vlastně stalo v Egyptě? Co bude následovat? Těmito otázkami byl otevřen nový univerzitní semestr občanského sdružení a studentského spolku Be International. Cesta k naplnění novoročních předsevzetí o pilném studiu, pravidelných přednáškách, o sportovním úsilí a méně alkoholických dýcháncích začala i pro Be International: ) Náš novosemestrální plán, bující mezinárodními projekty (bavit, vzdělávat, cestovat!), jsme doplnili několika akcemi lokálního ražení. Mezi ně patří i pravidelné promítání talk show Fareed Zakaria GPS, pořadu bravurního amerického spisovatele a žurnalisty indického původu Fareeda Zakarii, v němž se zabývá převážně mezinárodní politikou. Be International prostřednictvím talk show bude pravidelně mapovat aktuální světové dění a nabídne prostor k neformální pružné diskuzi o tom, co hýbe světem.
Promítání 21. února představilo angažovaného velkorysého filantropa George Sorose a jeho pohled na arabské revoluce, znalyzovalo dění v Egyptě a dalo slovo lidem povolaným, kteří hovořili o íránské perspektivě v revolučním dění.

Debata, která se rozeběhla poté, přinesla nespočet zajímavých názorů. V glosách:
– Šlo by to i bez sociálních sítí? Vypadá to na dva tábory názorových proudů. Na jednu stranou je hodnota sociálních sítí přeceňována a možná i revoluci škodí (v osmdesátém devátém to šlo i tak!), na druhou je vnímání jako hnací motor. Každopádně k pousmání je paralela mezi arabským a českým temperamentem. Do arabského bylo silně kuto skrze sociální sítě, lidé se radostně přidávali a povzbuzovali. Český pokus by skončil asi u pivka a cigárka.
– Každý odsuzuje dění v Libyi, bohužel většina si nedovede představit, že Kaddáfí odstoupí a revoluce bude dokončena (leda tedy, že by se Berlusconi vyměnil s drahým Muammarem, i spolu se svou sexuální eskortou : )
– Padl názor, že by se měla Evropa starat i kvůli narůstající vlně migrace. Kdyby se měli dobře, neemigrovali by toliko.
– Obáváme se negativného výsledku egyptských revolučních počinů, a to z důvodů, že moc patří armádě. Málokdo si dokáže představit, jak taková egyptská armáda vypadá a působí, jaké má záměry. Co kdyby se generální štáb domluvil? Mubarak na druhou?
– Cesta k vítězné revoluci je podmíněna existencí zodpovědné opozice. Achichouvej.
– Mubarak měl Muslimské bratrstvo parádně ochočené, vždyť většinový svět věřil, že buď on nebo muslimští radikálové!
– Je možné, aby se arabské autoritativní a totalitární státy vydaly cestou Turecka? Spíše ne, chybí jim Kemal SuperTurek : )
– Heleď, nejde o demokracii, spíše o ten převod, o nezmapovanou cestu tranzice. Nejzajímavější to bude za 20 let, jako dnes u nás!
– Hodně hraje roli finanční stránka. U nás to bylo o svobodě, ale ne o chlebu. Peníze jsou vždy až na prvním místě.
– Írán se asi zlomit nepodaří. Režim je hlubší a rozvětvenější, není postaven na jednom Mubarakovi.

Všem děkujeme za účast a těším se na další setkání!
Klára Bažantová a Vaše Be International
info@beinternational.cz

Občanské sdružení Be International si klade za cíl být jedním z hlasů zodpovědné globální společnosti. Ta je společností aktivních občanů – tedy těch, kdož umí vzít svůj život do vlastních rukou, jsou ochotni najít si trochu času k péči o věci obecné, usilují o nápravu poměrů, či o zlepšení toho, co zlepšení vyžaduje. K tomu je často zapotřebí i jistá občanská odvaha. Aktivita a přesvědčení, že jsme to my, kdo spoluurčujeme běh věcí a nejsme jimi jen pasivně smýkáni, také určitá schopnost empatie, nazírání na problémy z více stran, otevřenost vůči jiným názorům a umění diskuse. Zájem o okolí je strůjcem zájmu o nás samé, díky němu se poznáváme a dokážeme reflektovat své bytí v globálním čase a prostoru, rozvíjet se.