Be International ve Rwandě

Jeden z nejsilnějších zážitků, který jsem si přivezla ze všech svých dosavadních cest – to je Rwanda. Díky účasti na ojedinělém projektu Mládeže v akci jsem měla možnost setkat se s novináři z evropských, ale také ze tří afrických zemí, a to na pozadí jen těžko pochopitelných událostí, kterými si tato středoafrická země prošla. V hlavním městě Kigali jsme si všichni prošli tréninkem, jenž nám velice zblízka ukázal, co může způsobit propaganda užívající masmédií jako svého hlavního nástroje, a jak je nutné, aby si novinář uvědomoval zodpovědnost, kterou na sobě z podstaty této profese nese.

Tréninkový kurz, kterého jsem se v srdci Afriky zúčastnila, organizátoři pojmenovali Take your chance. Be the change. A ano, skutečně to byla příležitost, kterou jsem popadla, a která mnoho změnila. Alespoň pro mne osobně.

Neuvěřitelné pestré cestě do Rwandy předcházel několikaměsíční výběrový proces. Pro Evropany bylo na školení dvanáct volných míst, zájemců byla spousta. Organizátoři chtěli mít pestré spektrum zkušeností i národů. Všechny účastníky však spojovala novinářská profese a zájem o téma stereotypů ve společnosti a jejich uchopení v mediálním prostředí. Nakonec jsem byla ze všech vybraných nejmladší. Sebrala jsem všechnu odvahu a jela do Afriky.

Trénink samotný začal v Bruselu, kde se sešla polovina účastníků – ti, kteří na projektu reprezentovali Evropu – a jeden den strávili tím, že se připravovali na svou pro většinu z nich první cestu do střední Afriky. Příprava na kulturní šok, pojmenovali tuto část programu organizátoři. Na americkém velvyslanectví při Evropské unii se mluvilo s odborníky o genocidě, jež se ve Rwandě odehrála v roce 1994, o tom, co jí předcházelo a o jizvách, které na společnosti zanechala do dnes. Další den se už v Kigali přidalo zbývajících dvanáct účastníků – ze Rwandy, Demokratické republiky Kongo a z Ugandy.

Pro mne ještě před časem těžko představitelná konstelace se stala pravdou. Strávila jsem dva týdny uprostřed Afriky, v zemi, co na pohled vypadá jako ráj, kde všechny odstíny barev jsou tak intenzivní, až se z toho točí hlava, ale stále žije minulostí, na niž by mnoho lidí raději úplně zapomnělo, avšak všudypřítomné památníky a přetrvávající problémy jim to nedovolují.

Náplní samotného projektu bylo školení v metodě neformálního vzdělávání zvané Peer training. Učili jsme se, jak pracovat se stereotypy, které jsou v nás samých a žité naší společností, jak je prolamovat u sebe i u lidí v našem okolí. Každý den byl naplněný novými a novými poznatky. Metoda peer to peer je založená na učení se od sebe navzájem a v takto diverzním prostředí přinášel každý den nové a nové podněty.

Poznávání Afriky – to byl druhý záměr, s nímž jsme do Kigali přijeli. S organizátory, ale i se skupinou přátel jsme využili volného času k tomu, že jsme poznávali zemi zblízka. Všude kam jsme přišli, jsme byli mzungu – cizinci, běloši, kteří se potloukají po Africe. Na motorce-taxíku jsme jezdili po hlavním městě, v pronajatém jeepu jsme se podívali k jezeru Kivu na hranici s Kongem. Mluvili jsme s místními lidmi, snažili se pochopit současnou situaci, v níž se země nachází. Rwanda je ve svém regionu paradoxně zemí, jenž se rozvíjí raketovou rychlostí. Kigali je moderní město, se skleněnými budovami, tržišti, ale i pár supermarkety. S ostatními regiony je to už podstatně horší, na druhou stranu i mimo výstavní ulice hlavního města jsou slumy, v nichž lidé nemají tekoucí vodu, ani elektřinu. Avšak díky velké zahraniční pomoci se daří vládě uskutečňovat viditelné pokroky.

Dva týdny ani v nejmenším nestačí k tomu, abych mohla Rwandu skutečně poznat, avšak tento projekt byl obrovskou motivací a inspirací pro další cestování, ale i budoucí práci a především byl hlubokým osobním zážitkem. A být na pár dní mzungu bylo fajn.

Lela Bernátová

Pokud si přejete dostávat informace o připravovaných aktivitách Be International na svůj email, kontaktujte nás na info@beinternational.cz. Děkujeme!