Be International v kosovské televizi

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum pod vedením Josefa Oriška uspořádalo ve spolupráci s neziskovou organizací a studentským spolkem Be International v termínu od 7. do 18. září 2011 terénní exkurzi Kosovo 2011, které se zúčastnilo šest vysokoškolských studentů (Jakub Horniaček, Ondřej Urbánek, Michal Mádl, Václav Prak, Tomáš Škrha-všichni FSS MU a Lukáš Krákora-VŠMVV).

cesty Balkánem voní po Jugoslávii

Cesty Balkánem voní po Jugoslávii

Náplní exkurze byla 12-ti denní cesta po západním Balkánu (Chorvatsko, Bosna, Černá Hora, Kosovo, Albánie, Řecko), během které studenti navštěvovali stěžejní místa občanské války v Jugoslávii za odborného výkladu Josefa Oriška, který působil dva roky v Kosovu jako mírotvorce za organizaci OBSE.

Kromě informací o průběhu války v jednotlivých částech bývalé Jugoslávie se účastníci projektu také seznámili s aktuální bezpečnostní, politickou a ekonomickou situací jednotlivých zemí. Přínosem byly i setkání s místními lidmi, kdy měli možnost poznat jejich postoje a mentalitu.

Každou hranici lze překonat

Stěžejními body exkurze byly setkání se zástupci presence OBSE v Tiraně (Albánie) a beseda se zástupci srbské televize v Kosovu. V Tiraně se studenti sešli s Matthew Hartmanem (šéf politické sekce a vnějších vztahů) a Fiorentinou Azizi (šéfka první a lidskoprávní sekce), kteří vysvětlili úlohu OBSE v zemi, nastínili, jak vypadá práce člověka v mezinárodní organizaci a odpovídali na naše otázky k tématu. Důležité byly také jejich rady ohledně možných stáží či kontraktů u OBSE, které mohou být pro studenty velice přínosné při hledání zaměstnání po dokončení studia.
Při besedě v televizním studiu v obci Šilovo ukázali zástupci média, jakým způsobem pracují média v konfliktní oblasti, jaké jsou nejčastější rizika novinářské práce v Kosovu a vše následně i předvedli v praxi, kdy byla o exkurzi natočena reportáž, která se poté vysílala v televizní zpravodajské relaci. Došlo tak k vhodné prezentaci exkurze i EEECC navenek.

V kosovské televizi

V kosovské televizi

Krom dvou zmíněných setkání dále účastníci navštívili chorvatskou Petrinji, povečeřeli v srbské části Sarajeva, přešli most v rozdělené Mitrovici, nadýchali se čerstvého vzduchu u elektrárny v Obilíči, protancovali noc na diskotéce „kosovského typu“, posnídali domácí koblížky v Brezovici, diskutovali o Kosovu v přísně střeženém srbském klášteře, koupali se v desetistupňovém Modrém oku, projezdili albánské horské průsmyky a před naloděním na závěrečný trajekt nocovali na řecké pláži!

Exkurze Kosovo 2011 byla druhým pokračováním spolupráce Be International a EEECC, která se bude dále prohlubovat. Studenti FSS MU budou mít tak možnost dostat se do zajímavých oblastí a krom teoretických poznatků prohloubit i své znalosti terénní a praktické. V tomto ohledu se dá exkurze hodnotit velice kladně, nevznikla při ní žádná vysoce riziková situace i vztahy v kolektivu účastníků byly po celou dobu přátelské. Josef Oriško splnil skvěle svou úlohu mentora, průvodce a organizátora v jednom. Na druhou stranu i úloha účastníků byla velice důležitá, protože podrobně zdokumentovali každý den exkurze a reporty i fotky už mají případní příští zájemci o akce EEECC na internetu k dispozici zde.

Václav Prak
vaclav.prak@gmail.com

Pokud si přejete dostávat informace o připravovaných aktivitách Be International na
svůj email, kontaktujte nás na info@beinternational.cz. Děkujeme.