Project Description

Přečti si studii a metodologii z projektu Unity in Community

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Be International, společně s organizacemi Mareena ze Slovenska, Global 2000 z Rakouska a Kalunba z Maďarska, pracovalo na projektu Unity in Community, který spojuje lidi z různých kultur.

Po dvou letech je projekt u konce a organizace přinášejí dva výstupy. Prvním dokumentem je studie CommUnity Study, která se zaměřuje na soužití komunit na lokální úrovni v jednotlivých zemích a nabízí doporučení pro zlepšení podmínek.

Druhým výstupem je návod Mentoring Methodology pro školitele*školitelky, kteří*é pracují v komunitách. Tipy se zaměřují na rozvoj kompetencí pracovníků*pracovnic a udržitelný rozvoj komunit.

V Brně má Unity in Community za sebou několik úspěšných událostí jako například taneční večer a túru na Pálavu. O projekt se starali Nastia a Taher pod záštitou Be International a Syreczech-u.

 

ENGLISH VERSION

Be International, together with Mareena from Slovakia, Global 2000 from Austria and Kalunba from Hungary, worked on the Unity in Community project, which connects people with different cultural backgrounds.

After two years, the project is over and organizations bring two outputs. The first document is the CommUnity Study, which focuses on the coexistence of communities at the local level in each country and offers recommendations for improving conditions.

The second output is the Mentoring Methodology for trainers working with communities focused on the development of workers’ competencies and sustainable development of communities.

In Brno, Unity in Community was managed by Nasťa and Taher with support of Be International and Syreczech. They organised several successful events, such as a dance workshop and a hike to Palava.

————————————————————————————————————————————————————————————–

FOLLOW US @beinternational_ngo