Sestřih z pořadu GPS promítaný 3. 10. na prvním setkání:

Začátkem podzimního semestru se nám podařilo navázat na úspěšné diskuzní setkání u pořadu Global Public Square uznávaného amerického politologa a publicisty Fareeda Zakarii, i když již bez „duchovního otce“ Vaška Praka (toho času na Erasmu). Tímto Vaška zdravíme:-)

První akce s tématem změn v muslimském světě proběhla v pondělí 3. října tradičně v bistru Špargl na Gorkého ulici. Nejprve jsme zhlédli Zakariův rozhovor s tureckým premiérem Recepem Tayyipem Erdoğanem, nejvlivnějším mužem od dob Atatürka, který hovořil o budoucím směřování Turecka a jeho rozkolu s Izraelem, a poté následovala Zakariova panelová debata s pozvanými odborníky s názvem Izolovaný Izrael, týkající se, jak již název napovídá, pozice Izraele na Blízkém východě vůči jeho arabským sousedům.

Následovala diskuze s pozvaným hostem panem Assemem Atassim, členem Muslimské obce v Brně a odborníkem na danou problematiku. Neobyčejně živé diskuze se účastnilo přes 10 lidí, často zastávajících naprosto opačné stanovisko a hájících svůj názor argumenty dokazujícími, že je jim toto téma blízké a velmi se o něj zajímají.

Diskuze byla zahájena zhodnocením odvratu Turecka od EU, což je vcelku pochopitelná reakce na pesimistické vyhlídky a negativní postoje EU ohledně potenciálního tureckého členství v Unii. Obecně se zdá, že se EU vlivem extrémně pravicových stran radikalizuje a panují stále větší obavy z přílivu imigrantů, zejména vinou nedávných nepokojů v některých zemích, i když pan Atassi podotýká, že třeba Francie má problémy s přistěhovalci částečně vlastní vinou, neboť je nedokáže integrovat, a ti tak nuceně žijí separovaně od majoritní společnosti. Zpřísnění imigrační politiky jako takové není vnímáno jako čistě negativní krok, pokud ale bude stát spolupracovat s těmi cizinci, kteří v něm již žijí.

Poté se debata stočila k arabskému jaru, konkrétně k událostem v Sýrii a budoucímu vývoji této země. Protože se jedná o pohyb zevnitř, o iniciativu obyvatel, nikoliv o zásah zvnějšku ze Západu, mají Syřané šanci na změnu a cestu ke svobodě. Nezbývá než doufat, že se odpor proti prezidentu al-Asadovi podaří dotáhnout do konce. Není úplně jasné, proč Západ nechce povstalce podpořit, jako to udělal v Libyi, zřejmě má obavy z nejistého směřování země, např. toho, že by se k moci dostali radikální islamisté.

Posledním diskutovaným tématem bylo postavení Izraele na Blízkém východě a vztahy s arabskými státy. Pan Atassi tvrdí, že by se Izrael „měl chovat rozumněji“, neboť v současné době je to zejména on, kvůli komu se nedaří mírové rozhovory a kdo podniká další útoky, zatímco se zdá, že Palestina se vskutku snaží o smíření. Mezi našimi diskutéry se našli jednoznační zastánci Izraele i Palestiny i nerozhodní, což jen dokazuje, o jak kontroverzní a konfrontační téma se jedná. Všichni jsme se však shodli na potřebě ústupků na obou stranách i na tom, že doufáme v brzké ukončení dlouholetého konfliktu.

Markéta Bartoníčková
marketabartonickova@gmail.com

Pokud si přejete dostávat informace o připravovaných aktivitách Be International na
svůj email, kontaktujte nás na info@beinternational.cz. Děkujeme.