Projekt evropského programu Mládež v akci „Human is the reason, human is the answer“ je mezinárodní výměnou, jejímž cílem je podporovat mezikulturní dialog, vzájemnou toleranci, interkulturní povědomí a solidaritu mezi zeměmi Evropské unie a partnerskými zeměmi. Tématickým pilířem projektu byla lidská práva a jejich porušování. „Human is the reason, human is the answer“ vytvořil platformu pro politický a lidsko-právní dialog, arénu pro překonávání stereotypů a předsudků, propojil rozdílné kultury a náboženství, a to skrze neformální vzdělávání a mezikulturní dialog. Participujícími zeměmi byla ČR, Turecko, Arménie a Gruzie. 21 účastníků z těchto zemí utvořilo jádro projektu, které připravilo konference, semináře a další aktivity. Účastníky byli uvědomělí lidé, věnující volný čas občanské společnosti svých zemí, nacházející důvěru v síle svého hlasu a smysluplnosti svých dobrovolnických činů. Po celou dobu projektu se zapojovali sporadicky i dlouhodobě aktivní studenti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a další řada externistů.

Grant byl získán v programu Evropské unie Mládež v akci. Projekt č. CZ-31-035-2009-R5 byl zorganizován občanským sdružením D-KLUB Ostrava, o.s. (úspěšný žadatel o grant), ve spolupráci s brněnským občanským sdružením Be International, o.s. a Studentskou sekcí Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity (SS IIPS).

Report Human