Vlna mezinárodních školení, které vám nabízíme neustává! Jsme šťastní, že vám můžeme nabídnout další příležitosti pro neformální vzdělávání, tentokrát na Balkáně!

1) První z nich je školení We Bet on Our Net, které se koná v Chorvatsku, ve městě Vukovar. Termín školení je 20. – 27. 9. Zaměřuje se na schopnosti networkingu – vytváření sítí, komunikaci a fundraising, tolik důležité pro neziskové organizace pracující s mládeží i mladé lidi samotné.

Pro toto školení hledáme 1 účastníka, termín pro přihlášky je 7. 9. 2013. Vzhledem k brzkému termínu preferujeme nejrychleji přihlášené!

2) Účastníci školení Making Sense in Making Cents, které se koná 21. – 28. 10. v Sremski Karlovci v Srbsku prozkoumají v současnoti neuvěřitelně sexy téma social entrepreneurship – podnikání pro společnost.

Termín pro zaslání přihlášky je 14. 9. 2013. Be International vyšle 1 účastníka.

 

Přihlášky , které naleznete zde, posílejte na secretary@beinternational.cz

Oba projekty jsou podpořeny grantem Youth in Action. Účastníkům bude uhrazeno 100% nákladů na ubytování a stravu během školení a 70% cestovních nákladů, které budou vráceny po předložení všech cestovních dokladů.

We Bet on Our Net, Croatia

Making Sense in Making Cents – 2013, Serbia