Be International nabízí pro jednoho zájemce či zájemkyni od září 2017 roční dobrovolnou službu v centru pro děti a mládež Jugendwerk der AWO v Karlsruhe. AWO poskytuje doučování, kroužky a odpolední program pro děti a mládež od 6 do 20 let.

Mezi vaše úkoly v centru bude patřit plánování a organizace aktivit, práce s médii či spravování sociálních sítí. Po absolvování školení máte možnost se jako součást organizačního týmu vydat  v zimě na lyžařský kurz do Švýcarska,  na jazykový kurz do Velké Británie nebo v létě na plážové soustředění na Korsice.

Je vám více než 18 let, vlastníte řidičský průkaz a ovládáte angličtinu na komunikativní úrovni? Pokud ano, na přihlášky se těšíme do 10. září. Jak se můžete přihlásit? Pošlete svůj životopis a motivační dopis do 10. září Kláře na evs@beinternational.cz a Lině na h.asatryan@awo-reisen.de. Nejde o to udělat dojem seznamem stáží a zkušeností. Raději nám nastiňte, proč byste chtěli pracovat v centru pro děti a mládež a jakou máte pro tuto EVS motivaci. Do 15. srpna vám dáme vědět, zda jsme vás vybrali.

Co byste měli o Evropské dobrovolné službě vědět předtím, než se přihlásíte? EVS není charitou ani pracovním úvazkem. Je to prostor pro vaše učení. Stanete se dobrovolníkem nebo dobrovolnicí německé nevládní neziskové organizace AWO. Budete mít čas pro sebe a na cestování, ale zároveň se od vás očekává iniciativnost a angažovanost. Be International vás na EVS připraví. Koordinátorka EVS Klára, která má za sebou dobrovolnou službu v Gruzii, vám před odjezdem pomůže s praktickým i učícím rozměrem této EVS. AWO hradí bydlení a kromě bydlení pokrývá grant na EVS také cestovní náklady, kapesné, zdravotní pojištění a stravu. Více informací v infopacku.

Pro více informací se podívejte sem:

http://awo-reisen.de/

http://www.jugendwerk-awo.de/

https://www.facebook.com/JugendwerkKarlsruhe/?fref=ts

http://europa.eu/youth/vp/organisation/936962868_en

http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=evs-vacancy-in-germany-33921

Těšíme se na vaše přihlášky.