Chtĕl/a by sis vyzkoušet nĕco nového? Láká tĕ téma rozvoje občanské společnosti, lidských práv a vzdĕlávání mladých lidí? Co takhle si vyzkoušet být na dva mĕsíce moderním nomádem a cestovat s lidskoprávním karavanem po gruzínských vesničkách. Be Internazional pro vás připravilo skvĕlý dvoumĕsíční projekt, kde spolu s 12 dalšími dobrovolníky z celé Evropy budete cestovat po Gruzii a vzdĕlávat gruzínskou mládež a veřejnost o problematice lidských práv, budete pro nĕ připravovat různé aktivity, promírání a diskuze.

Projekt Human Rights Caravan II se bude konat od 25.9-25.11.2014 a v jeho rámci spolu s dalšími dobrovolníky procestujete celou Gruzii a budete vzdĕlávat nejen Gruzínce, ale i sebe. Projekt má tři fáze:

1. fáze (Tbilisi): přípravná  fáze – seznámení se s cíly projektu, seznámení se s organizací, group-building, příprava aktivit

2.fáze (gruzínské vesničky): implementační fáze – cestování mezi jednotlivými vesničkami, organizace aktivit, besedy na školách, diskuze, promítání, public actions, aj.

3.fáze (Tbilisi): evaluace – vyhodnocení aktivit, nápady na zlepšení do budoucna.

Více informací o projektu v infopacku. Své přihlášky společnĕ s životopisem v angličtinĕ posílejte na eds.beinternational@gmail.com do 22.sprna 2014 ve tvaru CZE_jménopříjmení_BeInternational_EVSCaravan. Pro dotazy se prosím obracejte na info@beinternational.cz

V rámci projektu vám bude zajištěno ubytování, strava, kapesné a peníze na částečné pokrytí vašich cestovních nákladů. Pozor, projekt je určen pouze pro občany ČR nebo pro občany cizích zemí s trvalým pobytem na území ČR.